Dokumenty

Działka

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypisy z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB i mapa ewidencji gruntów dla działek przeznaczonych do wyceny
 • wypis z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB drogi dojazdowej (zarówno w przypadku współwłasności działki drogowej, jak i w przypadku, gdy właścicielem działki jest gmina lub Skarb Państwa)
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli działka jest objęta planem)
 • decyzja o warunkach zabudowy WZ (jeśli została wydana)
 • decyzja pozwolenia na budowę PNB (jeśli została wydana)
 • inne decyzje administracyjne (jeśli zostały wydane)

Stacja paliw

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypisy z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB i mapa ewidencji gruntów dla działek przeznaczonych do wyceny
 • wypis z rejestru gruntów lub zbioru danych EGiB drogi dojazdowej (zarówno w przypadku współwłasności działki drogowej, jak i w przypadku, gdy właścicielem działki jest gmina lub Skarb Państwa)
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli teren objęty jest planem)
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej
 • pozwolenie na użytkowanie
 • liczba i pojemność zbiorników, charakterystyka dystrybutorów
 • dane dotyczące zakupu i sprzedaży paliwa (z ostatnich 5 lat)
 • dane dotyczące działalności dodatkowej (sklep, restauracja)
 • dane dotyczące zatrudnionego personelu
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle

Obiekt handlowy

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli teren objęty jest planem)
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej
 • pozwolenie na użytkowanie
 • liczba i pojemność zbiorników, charakterystyka dystrybutorów
 • dane dotyczące zakupu i sprzedaży paliwa (z ostatnich 5 lat)
 • dane dotyczące działalności dodatkowej (sklep, restauracja)
 • dane dotyczące zatrudnionego personelu
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle

Dom

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli teren objęty jest planem)
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej
 • pozwolenie na użytkowanie
 • liczba i pojemność zbiorników, charakterystyka dystrybutorów
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle

Inwestycja (w budowie lub projektowana)

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli teren objęty jest planem)
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej
 • pozwolenie na użytkowanie
 • liczba i pojemność zbiorników, charakterystyka dystrybutorów
 • dane dotyczące zakupu i sprzedaży paliwa (z ostatnich 5 lat)
 • dane dotyczące działalności dodatkowej (sklep, restauracja)
 • dane dotyczące zatrudnionego personelu
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle

Kompleks przemysłowy lub magazynowy

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego 
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej
 • książki obiektów (budynki i budowle)
 • pozwolenie na użytkowanie
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle
 • stawki czynszów, jeśli obiekt jest wynajmowany w całości lub części 

Biurowiec

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli teren objęty jest planem)
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej
 • pozwolenie na użytkowanie
 • liczba i pojemność zbiorników, charakterystyka dystrybutorów
 • dane dotyczące zakupu i sprzedaży paliwa (z ostatnich 5 lat)

Mieszkanie

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli teren objęty jest planem)
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej
 • pozwolenie na użytkowanie
 • liczba i pojemność zbiorników, charakterystyka dystrybutorów
 • dane dotyczące zakupu i sprzedaży paliwa (z ostatnich 5 lat)
 • dane dotyczące działalności dodatkowej (sklep, restauracja)
 • dane dotyczące zatrudnionego personelu
 • wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu (jeśli dotyczy)
 • kwota podatku od nieruchomości w rozbiciu na grunty, budynki i budowle

Hotel

 • numer księgi wieczystej, akt notarialny (opcjonalnie)
 • wypis z rejestru gruntów lub zbiór danych EGiB i mapa ewidencji gruntów
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli teren objęty jest planem)
 • rzuty poziome budynków z zestawieniem powierzchni użytkowej
 • pozwolenie na użytkowanie
 • liczba i pojemność zbiorników, charakterystyka dystrybutorów
 • dane dotyczące zakupu i sprzedaży paliwa (z ostatnich 5 lat)
 • dane dotyczące działalności dodatkowej (sklep, restauracja)